Katedra Astronomii i Astrofizyki
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Praktyki wakacyjne: Szerokości połówkowe rozytych linii międzygwiazdowych

Rozmyte linie międzygwiazdowe to najstarsza spośród nierozwiązanych zagadek spektroskopii. Pierwsze takie dwie struktury wykryto w 1922; do tej pory ich spis przekroczył 400 pozycji,ale jednoznacznych identyfikacji wciąż nie ma. Linie rozmyte uważane są dość powszechnie za pasma tyleż złożonych, co niezidentyfikowanych molekuł międzygwiazdowych. Istniejąca na UMK baza widm gwiazd typów OB, największa na świecie, pozwala na rozległy przegląd wszelakich struktur międzygwiazdowych. Program praktyki to wybór ze wspomnianej bazy obiektów, w których linie pierwiastków i prostych rodników wydają się wolne od rozszczepienia dopperowskieg i pomiar w tych widmach szerokości połówkowych co silniejszych linii rozmytych. Ostatnie wyniki zdają się wskazywać na wrażliwość szerokości połówkowej na temperaturę rotacyjną nośników. Przegląd mógłby doprowadzić do selekcji obiektów, dla których warto uzyskać widma o szczególnie wysokim stosunku sygnału do szumu, co pozwoli ocenić temperatury rotacyjne znanych molekuł.

Opiekun:
Jacek Krełowski

Czas praktyki:
5 - 30 sierpnia 2013

Ilość praktykantów:
2 osoby

Dofinansowanie z grantu w wysokości 1200.-PLN na osobę.