Katedra Astronomii i Astrofizyki
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Seminarium poświęcone prof. Władysławowi Dziewulskiemu w 50. rocznicę jego śmierci

W tym roku przypada 50. rocznica śmierci prof. Władysława Dziewulskiego, współzałożyciela Obserwatorium Astronomicznego UMK, jednego z twórców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i jego pierwszego prorektora. Z tej okazji 12 marca 2012 r. o godz. 11 w Centrum Astronomii UMK odbędzie się seminarium poświęcone pamięci prof. Dziewulskiego. Referaty wspomnieniowe wygłoszą: dr Cecylia Iwaniszewska (UMK), prof. Konrad Rudnicki (UJ, Kraków) i prof. Grzegorz Sitarski (Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa)

Ponadto prof. Dziewulskiego będą wspominać Jego uczniowie, współpracownicy oraz Rodzina. Głos zabiorą m.in. Anna i Alojzy Burniccy, Henryk Brancewicz, Magdalena Cuisset, Lech Dubikajtis, Wacław Dziewulski, Zofia Huppenthal, Janina Mazurkiewicz, Andrzej Strobel, Józef Szudy i Leszek Zaleski.

Data
12.03.2012 - 11:00