Katedra Astronomii i Astrofizyki
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr Cezary Migaszewski

Prawdziwa nazwa