Katedra Astronomii i Astrofizyki
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Krzysztof Goździewski